Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató

1. Általános bevezetés

www.steeltransz.hu weboldal (a hozzá hivatkozással kapcsolódó valamennyi webhelyet kizárva) a Steel-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2371 Dabas, Kandó Kálmán út 4.; adószám: 11889087-2-13, Cg. 13-09-153736) (továbbiakban "Szolgáltató") kezelésében áll.


A webhely megnyitásával Ön (továbbiakban Ön és más felhasználók: Felhasználó/k) elfogadja, hogy a jelen jogi nyilatkozat kötelezi Önt. Ha nem ért egyet a jelen nyilatkozatban foglaltakkal, kérjük ne használja ezen webhelyet!


2. Szellemi tulajdonjogok

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a webhelyen szereplő valamennyi megjelölés, szöveg, illusztráció, mozgókép, hang, szoftver és egyéb anyag (továbbiakban "feltöltött tartalmak") szerzői vagy védjegyjogai a Szolgáltató tulajdonát képezi, vagy a megfelelő tulajdonos engedélyével került a webhelyre.

Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül Önnek tilos:

a) kereskedelmi célokra használni a webhelyet, illetve annak bármely elemét, tartalmát,
b) annak tartalmát bármilyen Szolgáltatón kívüli online vagy offline felületen felhasználni.

A Felhasználók által feltöltött tartalmak felhasználása

Ön ajánlatkérés céljából személyes adatokat tölthet fel a weboldalra, amellyel rugalmasabb, gyorsabb kereskedelmi szolgáltatás biztosítható, ez az Ön jobb kiszolgálását segíti. A Szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) értelmében a jelen felhasználási feltételek elfogadásával felhasználási szerződés jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között a szerzői jogi védelemben részesülő és a Felhasználó által Feltöltött tartalom tekintetében, amely szerint ezen tartalmak feltöltésével a Felhasználó időbeli és területi korlátozás nélkül kizárólagos felhasználási engedélyt ad a Szolgáltatónak személyes adatainak kezelésére.

A Felhasználó elismeri, hogy a Steel-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. weboldalán általa hozzáférhetővé tett szerzői jogvédelem alá eső Feltöltött tartalmak szerzője, vagy a megfelelő jogosultsággal rendelkezik azok feltöltésére, közzétételére, felhasználására. A Felhasználó a tartalom feltöltésével hozzájárul ahhoz, hogy a műveket a Szolgáltató felhasználja, azokat hasznosítsa, a jogsértőkkel szemben fellépjen, valamint a felhasználási jogokat átruházza.

A Felhasználó a felhasználással kapcsolatos bármilyen díjazásról jelen felhasználási feltételek elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond.

A felhasználási jogosultság különösen, de nem kizárólagosan kiterjed a tartalmak kezelésére, tárolására, másolására, módosítására, terjesztésére, nyilvánossághoz közvetítésére, megjelentetésére, többszörözésére, szerkesztésére, fordítására, formázására, átdolgozására.

A Szolgáltató részére átengedett felhasználási engedélyeket a szolgáltatás igénybevételének megszűnése nem érinti. Az átengedett felhasználási jogok kiterjednek az időközben törölt, de a Szolgáltató által archivált tartalmakra is.

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az Szjt. 45§ (3) bekezdése alapján jelen felhasználási szerződés írásba foglaltnak minősül.

A Szolgáltató a hatályos magyar jogszabályokat sértő, vagy közerkölcsbe ütköző, vagy egyszerűen a A www.steeltransz.hu oldal közösségéhez nem illő Feltöltött tartalmakat előzetes tájékoztatás nélkül bármilyen módon módosíthatja, vagy törölheti. A sértő tartalmat feltöltő, vagy a Szolgáltató által nem a A www.steeltransz.hu weboldalon elvárható viselkedést tanúsítónak minősített Felhasználót a Szolgáltató előzetes tájékoztatás nélkül kitilthatja a Steel-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. weboldalról.

 

3. A felelősség kizárása

A Steel-Transz Kft webhely kizárólag tájékoztató jelleggel működik. A Szolgáltató nem garantálja a webhely tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, sem a webhely megszakítás- és hibamentes működését.

www.steeltransz.hu harmadik fél által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhat. A Szolgáltató nem ellenőrzi ezen weboldalak tartalmát, adatkezelési gyakorlatát, így a Szolgáltató nem felelős az ilyen weboldalak tartalmáért, illetve az ilyen oldalon elhelyezett, további weboldalakra mutató egyéb linkekért. A Szolgáltató nem ajánlja, vagy támogatja a honlapról elérhető, harmadik fél által üzemeltetett weboldalak tartalmát, illetve az ezen oldalakon reklámozott bármely terméket, vagy szolgáltatást. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen harmadik felek által üzemeltetett weboldalakra történő látogatás kizárólag a felhasználó saját felelősségére történhet.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a látogatók által elhelyezett üzenetekért és feltöltött tartalmakért. A felelősség az üzenetet és az egyéb tartalmat elhelyező személyt terheli. Amennyiben a Szolgáltató tudomására jut, üzenet  vagy egyéb tartalom harmadik fél jogait, a hatályos magyar jogszabályokat, vagy a közerkölcsöt sérti, a vitatott tartalmat azonnal eltávolíthatja, és a tartalom elhelyezőjétől a felróhatóan okozott kár megtérítését követelheti.

www.steeltransz.hu honlapra történő belépés, illetve a honlap használatának bárminemű kockázatát kizárólag a Felhasználó viseli. A Szolgáltató a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja a honlap igénybevételével kapcsolatos szavatosságát, és felelősségét.

A feltöltött tartalmakat a Szolgáltató jogosult belátása szerint szerkeszteni, módosítani, eltávolítani. A Szolgáltató bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül, módosíthatja a honlap bármely tartalmát. A módosításból származó esetleges károkért a Szolgáltató nem felel.

A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a honlapon megjelenő bármely tartalom aktualizálásáért.

 

A Szolgáltató a hatályos jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja felelősségét minden olyan vagyoni és nem vagyoni kárért, költségért és egyéb jogkövetkezményért, amely a honlapon megjelenő, vagy azon keresztül elérhető bármely tartalom használatából ered.

 

4.  Adatkezelési tájékoztató

A kezelt adatok köre: felhasználói név, e-mail cím, keresztnév, vezetéknév, telefonszám, hozzájárulás megadásának időpontja

 

Az adatkezelés célja: vevői megkeresésekre vonatkozó adatbázis fenntartása a vevői elégedettség és a jobb vevő-kiszolgálás érdekében.

 

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása

 

Az adatkezelés időtartama: három hónapig

 

Az adatkezelés módja: elektronikus

 

Elektronikus tárolási hely: 2371 Dabas, Szent János u. 1.

 

Hozzáférésre jogosult: az adatkezelő, és adatfeldolgozó azon kijelölt munkavállalói, akiknek munkaköri feladatai közé tartozik az oldal üzemeltetése, és az ajánlatkérés megválaszolása.

 

Adatkezelő: Steel-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2371 Dabas, Kandó Kálmán út 4.,) Szolgáltató.

Adatfeldolgozó: Digifat Computer Kft. 2370 Dabas Vörösmarty u. 60.

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A Szolgáltató a szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

A Felhasználó e-mail címének valamint az ajánlatkérés során megadott adatainak megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről illetve a megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy betöltötte 16. életévét, ennek hiányában pedig azt, hogy törvényes képviselője jóváhagyta a honlap használatát.

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a Felhasználó illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Szolgáltató 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt, az IP cím kivételével, amelynek rögzítésére az internetes szolgáltatások jellegéből adódóan automatikusan sor kerül.

 

A Szolgáltató a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az informatikai biztonság területén a Szolgáltató az ésszerűen elérhető leghatékonyabb, legmodernebb eszközöket és eljárásokat alkalmazza, az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

Az oldal használata közben keletkezhetnek automatikusan generált adatok, amelyeket nem személyesen kérünk el. Ilyen lehet az oldalon használt keresőszó, az Ön böngészőjének típusa vagy IP-címe. Ezeket az adatokat anonim módon kezeljük, kizárva az egyes felhasználók személy szerinti azonosítását.


Az adatokat a szerver maximum három hónapig tárolja. Az adatkezelés jogalapja: érintett magánszemély önkéntes hozzájárulása.

 

A Szolgáltató közreműködőként biztosíthatja, hogy a honlapok látogatása, így különösen a „youtube” nyilvános videómegosztó webhely használata során egyes adatait a Szolgáltatóval együttműködő harmadik személyek, különösen a Google Inc. cookie-k segítségével tárolják, ha a felhasználó korábban már látogatást tett a szolgáltató honlapján és ez alapján hirdetést jeleníthetnek meg a felhasználónak.


A felhasználó a Google által megjelenített hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon (http://www.google.hu/privacy_ads.html) letilthatja a Google által elhelyezett cookie-kat.

 

A cookie-k alkalmazásának tiltásával, törlésével a honlapok használata kényelmetlenebbé válhat a felhasználó számára!

 

Vannak olyan szolgáltatók, amelyekkel nem állunk jogviszonyban vagy az adott adatkezelés tekintetében nem működünk együtt, azonban a Felhasználó közreműködése (pl. egyéni fiókjának a Szolgáltatáshoz kapcsolása) által alkalmasak lehetnek a Felhasználó azonosítására. Ilyen szolgáltatók lehetnek különösen, de nem kizárólagosan: Facebook Ireland LTD., Google LLC, Instagram LLC., Infogram Software Inc, PayPal Holdings Inc., Pinterest Europe Ltd., Playbuzz Ltd., Twitter International Company, Viber Media LLC, Vimeo INC., YouTube LLC, akik a személyes adatokat saját adatvédelmi irányelveik szerint kezelik.

 

4.4. Remarketing

A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, őket feltehetően érdeklő hirdetéseket jelenítsen meg. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok.

A felhasználók engedélyezik az adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát.

 

Google Remarketing:

 

Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott

adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltatók – például a Google –is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analytics cookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat (például a DoubleClick cookie-t) használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

 

Google AdWords konverziókövetés:

A Google AdWords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével

teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

 

Facebook Remarketing:

Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató -például a Facebook -internetes webhlyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

 

5. Adatbiztonság

A jogszabály értelmében bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy érintettnek minősül. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, személy azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Így Ön a személyes adatainak közlése folytán érintettnek minősül, és megilletik a jogszabályban biztosított jogok.

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

 

  • az integritást és bizalmasságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult, megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

 

  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Az adatkezelő honlapjait kiszolgáló szerverek a 2371 Dabas, Szent János u. 1. tárolási helyen találhatók.

 

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Az adatkezelő a szoftvereit és az informatikai eszközeit úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);- változatlansága igazolható (adatintegritás);- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szolgáltató és az Adatfeldolgozó informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. A Szolgáltató a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek a hálózati fenyegetésekkel szemben.

Az ilyen fenyegetések ellen a Szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést, azonban az Internet köztudomásúlag – így a felhasználók számára is ismert módon – nem száz százalékos biztonságú. Az elvárható legnagyobb gondosság ellenére megvalósuló kivédhetetlen támadások által okozott esetleges károkért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

 

6. Felhasználók jogai

Az a Felhasználó (a továbbiakban: érintett), akinek személyes adatait a Szolgáltató a        Steel-Transz Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság weboldala kapcsán kezeli a következő jogosultságokkal rendelkezik. Amennyiben Ön a weboldalt használja, így a következő jogokkal élhet:

Tájékoztatás

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, az adatkezelés aktuális megtörténtéről, jogairól, garanciáiról is, így különösen az adatkezelő, adatfeldolgozó személyéről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról, adattárolás helyéről, adatbiztonsági intézkedésekről.


Az érintett kérelmére a Szolgáltató tájékoztatást ad az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, illetve az adattovábbításról.


A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított ésszerűen rövid időn belül, maximum azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a kérelmező ugyanabban az évben ugyanarra a tevékenységre, adatkörre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be.

 

Ettől eltérő esetekben a Szolgáltató költségtérítést állapít meg, és a tájékoztatást a költségtérítés megfizetését követően biztosítja.

Hozzáférési jog:

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. E-mailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó adatkezelési jóváhagyást is tartalmazó nyilatkozatával megadott weboldalon feltüntetett e-mail címéről küldik. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben a munkaugy@ferrosped.hu címre kell eljuttatni a tárgyban jelezve, hogy mely jogát kívánja gyakorolni. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Helyesbítéshez való jog:

Adatváltozás vagy téves adatrögzítés észlelése esetén az érintett kérheti kezelt
adatainak helyesbítését illetve kijavítását. A téves adatot igazolt adatváltozás vagy igazoltan téves adatrögzítés esetén az adatkezelő két munkanapon belül helyesbíteni köteles. A helyesbítés iránti kérelmet e-mailben munkaugy@ferrosped.hu címre kell eljuttatni. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 10 napon belül, a helyesbítést elvégezni.

Törléshez való jog:

 

Nem kötelező adatszolgáltatáson alapuló adatkezelés esetén az érintett kérheti kezelt adatainak törlését. A törlés jogszerűsége vonatkozásában a jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a törlést öt munkanapon belül el kell végezni és meg kell tenni az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy az adatok mind a Szolgáltató nyilvántartásaiból, mind az esetleges további adatkezelők nyilvántartásaiból törlésre kerüljenek.

 

Adatkezelés korlátozásához való jog

 

Az érintett megfelelő indokok fennállta esetén kérheti kezelt adatainak korlátozását. A korlátozás indokoltsága vonatkozásában adatkezelési tisztviselő, adatvédelmi felelős, vagy jogász véleményét ki kell kérni. Amennyiben a törlés az irányadó jogszabályok alapján kötelező, a korlátozást egy munkanapon belül el kell végezni.

 

Adathordozhatósághoz való jog

 

Számítástechnikai eszközön tárolt adatok esetén az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, amennyiben az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is.

Jogsértő adatkezelés esetén bírósághoz lehet fordulni, illetve panasszal lehet élni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834

Telefon: +36 (1) 391-1400

Telefax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

7. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató fenntartja a jogot a jelen Felhasználási feltételek és adatkezelési tájékoztató előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására a jövőben, de kötelezettséget vállal annak nyilvánosságra hozatalára és közzétételre. A Felhasználó a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.